Salarisadministraties tot in de puntjes verzorgd…

P.P.S. B.V. Salarisadministraties en -adviezen is een salarisadministratiekantoor
met een persoonlijke, snelle en nauwkeurige service.

Onze standaard dienstverlening bestaat uit het verzorgen van:

  • Verzorgen salarisstroken
  • Journalisering na iedere loonverwerking. Op verzoek kunnen wij uiteraard grootboeknummers aanpassen aan uw rekeningschema en, afhankelijk van het financieel pakket, in een voor dat pakket leesbaar bestand
  • Betaalopdrachten t.b.v. bank of giro (SEPA)
  • Indienen van de aangiftes loonheffingen bij de Belastingdienst
  • Eindejaar verwerking, ten behoeve van de werknemers en/of uitvoeringsinstelling

Aanvullend kunt u bij ons terecht voor alle salarisvragen en ten dele ook voor
vragen over arbeidsrecht.

 

Nieuws

AVG
Zoals u wellicht overal hebt gelezen en gehoord, is met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een feit.

WETTELIJK MINIMUM LOON
Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimum loon.

BIJTELLING
Er zijn vanaf 1-1-2017 nog slechts 2 bijtellingspercentages voor privégebruik van de zakelijke auto (auto’s die vanaf 1-1-2017 voor het eerst op kenteken zijn gezet).

SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN
Per 1 januari 2014 vervangt deze regeling de wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekering onderwijs (WVA). Tot en met 2013 werd, indien van toepassing, de korting toegepast op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen.In plaats daarvan kunt u nu subsidie aanvragen als uw onderneming de begeleiding verzorgt van:

  • leerlingen die een leer-werktraject in het vmbo volgen.
  • mbo’ers in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • hbo’ers in de techniek, landbouw en natuurlijke omgeving die leren en werken combineren.
  • Promovendi en technologische ontwerpers in opleiding (toio’s)

Het maximaal beschikbare subsidiebedrag per werknemer van € 2.700,- per studiejaar is niet gegarandeerd. Als er meer aanvragen zijn dan dat er budget beschikbaar is, gaat het maximum bedrag omlaag.

Om (v)mbo leerlingen te mogen begeleiden, dient uw onderneming door een kenniscentrum als erkend leerbedrijf te zijn aangemerkt, dan wel door de onderwijsinstelling aangemerkt zijn als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft aan hbo’ers, promovendi en toio’s

U kunt deze subsidie aanvragen tussen 2 juni en 17 september 2018 tot 17.00 uur.
Informatie en voorwaarden kunt hier vinden.
U kunt ook bellen met 0880424242.

PREMIEKORTING
Met ingang van 1 januari 2017 is bovengenoemde wet van kracht en behelst de introductie van drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten, te weten:
1. Lage-inkomensvoordeel (LIV)
2. Tegemoetkomingen verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)
3. Loonkostenvoordeel (LKV)
Meer informatie kunt u vinden in onze nieuwsbrief van mei 2018 onder Downloads & links