Nieuws

AVG
Zoals u wellicht overal hebt gelezen en gehoord, is met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een feit.

 

WETTELIJK MINIMUM LOON
Per 1 juli 2017 stijgt het wettelijk minimum loon;

Leeftijd per maand
22 jaar en ouder € 1.594,20
21 jaar € 1.335,05
20 jaar € 1.115,95
19 jaar € 876,80
18 jaar € 757,25
17 jaar € 629,70
16 jaar € 550,00
15 jaar € 478,25

 

Van leerlingen in de BBL;

Leeftijd per maand
20 jaar € 980,45
19 jaar € 836,95
18 jaar € 725,35
Rest, zie boven

 

BIJTELLING
Er zijn vanaf 1-1-2017 nog slechts 2 bijtellingspercentages voor privégebruik van de zakelijke auto (auto’s die vanaf 1-1-2017 voor het eerst op kenteken zijn gezet):

4% CO²-uitstoot van 0%
22% Meer dan 0% CO²-uitstoot

 

SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN
Per 1 januari 2014 vervangt deze regeling de wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekering onderwijs (WVA). Tot en met 2013 werd, indien van toepassing, de korting toegepast op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen.In plaats daarvan kunt u nu subsidie aanvragen als uw onderneming de begeleiding verzorgt van:

  • leerlingen die een leer-werktraject in het vmbo volgen.
  • mbo’ers in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • hbo’ers in de techniek, landbouw en natuurlijke omgeving die leren en werken combineren.
  • Promovendi en technologische ontwerpers in opleiding (toio’s)

Het maximaal beschikbare subsidiebedrag per werknemer van € 2700 per studiejaar is niet gegarandeerd. Als er meer aanvragen zijn dan dat er budget beschikbaar is, gaar het maximum bedrag omlaag.

Om (v)mbo leerlingen te mogen begeleiden, dient uw onderneming door een kenniscentrum als erkend leerbedrijf te zijn aangemerkt, dan wel door de onderwijsinstelling aangemerkt zijn als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft aan hbo’ers, promovendi en toio’

U kunt deze subsidie aanvragen tussen 2 juni en 17 september 2018 tot 17.00 uur.
Informatie en voorwaarden kunt u vinden op:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aanvragen-subsidieregeling-praktijkleren
U kunt ook bellen met 0880424242.

 

PREMIEKORTING.
Met ingang van 1 januari 2017 is bovengenoemde wet van kracht en behelst de introductie van drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten, te weten:
1. Lage-inkomensvoordeel (LIV)
2. Tegemoetkomingen verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)
3. Loonkostenvoordeel (LKV)
Meer informatie kunt u vinden in onze nieuwsbrief van mei 2018 onder