Salarisadministraties tot in de puntjes verzorgd…

P.P.S. B.V. Salarisadministraties en -adviezen is een salarisadministratiekantoor
met een persoonlijke, snelle en nauwkeurige service.

Onze standaard dienstverlening bestaat uit het verzorgen van:

  • Verzorgen salarisstroken
  • Journalisering na iedere loonverwerking. Op verzoek kunnen wij uiteraard grootboeknummers aanpassen aan uw rekeningschema en, afhankelijk van het financieel pakket, in een voor dat pakket leesbaar bestand
  • Betaalopdrachten t.b.v. bank of giro (SEPA)
  • Indienen van de aangiftes loonheffingen bij de Belastingdienst
  • Eindejaar verwerking, ten behoeve van de werknemers en/of uitvoeringsinstelling

Aanvullend kunt u bij ons terecht voor alle salarisvragen en ten dele ook voor
vragen over arbeidsrecht.

Nieuws

Na, in sommige gevallen diverse keren uitstel, heeft het Kabinet diverse maatregelen een definitieve status gegeven. Een aantal belangrijke maatregelen volgen hierna:

 

INVOERING VAN DE WERKKOSTENREGELING.

De werkkostenregeling zal per 1 januari 2015 definitief voor alle werkgevers van toepassing worden.
Hiermee komt een eind aan de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.
In het kort komt deze regeling er op neer dat u 1,2% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) kunt gebruiken voor onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel.

De volgende presentatie is een beknopte weergave hoe de werkkostenregeling in 2015 gaat werken. Daarnaast verwijzen wij u voor alle actuele ontwikkelingen in de werkkostenregeling naar de Belastingdienst.

Presentatie werkkostenregeling per 1 januari 2015

Voor eventuele opmerkingen/vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

 

INVOERING VAN DE WET WERK EN ZEKERHEID.

De kern van deze wet is:

  1. mensen met tijdelijke contracten hebben vanaf 1 januari 2014 meer rechten.
  2. zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding.
  3. de ww richt zich meer op het snel vinden van werk.

Lees verder