PREMIEKORTING

Met ingang van 1 januari 2017 is bovengenoemde wet van kracht en behelst de introductie van drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten, te weten:
1. Lage-inkomensvoordeel (LIV)
2. Tegemoetkomingen verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)
3. Loonkostenvoordeel (LKV)
Meer informatie kunt u vinden in onze nieuwsbrief van mei 2018 onder