Wat we doen

Wij verzorgen voor u:

  • Verzorgen salarisstroken
  • Journalisering na iedere loonverwerking. Op verzoek kunnen wij uiteraard grootboeknummers aanpassen aan uw rekeningschema en, afhankelijk van het financieel pakket, in een voor dat pakket leesbaar bestand
  • Betaalopdrachten t.b.v. bank of giro (SEPA)
  • Indienen van de aangiftes loonheffingen bij de Belastingdienst
  • Eindejaar verwerking, ten behoeve van de werknemers en/of uitvoeringsinstelling

Bovengenoemde bestanden worden digitaal beschikbaar gesteld en indien gewenst, kunnen wij ook uw accountant en/of adviseur rechten geven bepaalde bestanden te kunnen zien ten behoeve van bijvoorbeeld het samenstellen van de jaarrekening.

Ook de medewerkers kunnen de mogelijkheid krijgen middels een wachtwoord hun salarisstrook te bekijken en/of te downloaden.

De salarisstrook
Onze salarisstroken zijn begrijpelijk te lezen. Uw werknemer kan duidelijk zien welke inhoudingen er gedaan worden om tot het juiste netto salaris te komen.

De journaalpost
Voor de grootboeknummering kunt u gebruik maken van onze standaard codering.
Maar als u dat wenst kunnen wij ook de codering gebruiken die aansluit bij uw eigen grootboeknummers. Dit geldt ook voor de standaardteksten op de journaalpost.
Deze kunnen wij aanpassen aan uw specifieke wensen.

De loonaangifte
Sinds 2006 is het verplicht om de loonaangifte digitaal bij de Belastingdienst aan te leveren. Het indienen van deze aangifte wordt door ons gedaan. De inhoud van die aangifte krijgt u eerder van ons aangeleverd. Zo kunt u de aangifte van te voren controleren.

Betaalopdrachten
Na iedere loonverwerking ontvangt u een betaallijst met de netto uit te betalen salarissen van uw werknemers. Om het betalen makkelijker te maken, kunnen wij op verzoek de betaalopdrachten als elektronisch SEPA bestand aanleveren.

Eindejaarsverwerking
Onder eindejaarsverwerking valt onder andere het verzorgen van de jaaropgaven voor uw werknemers. Maar ook het eventueel aanleveren van gegevens aan de Belastingdienst, pensioenfondsen en andere verzekeraars.

Aanvullende werkzaamheden
Op uw verzoek, of van uw accountant of adviseur, kunnen wij allerlei gegevens aanleveren. Voorbeelden hiervan zijn cumulatieve journaalposten, verzamelloonstaten en loonkosten overzichten. Deze gegevens kunnen direct en digitaal aan uw adviseur worden aangeleverd.

Advies
Uiteraard kunt u met al uw salarisvragen bij ons terecht. Vragen over arbeidsrecht kunnen wij vaak zelf beantwoorden. Wanneer hier juridische hulp bij nodig is, brengen wij u in contact met de juiste specialisten.

Online Personeel & Salaris
Daarnaast beschikt ons pakket over diverse HR functionaliteiten, waaronder u onder andere het verlof- en verzuim kunt registreren, wagenparkbeheer kunt onderhouden en uitgebreide rapportages kan genereren. Waardoor u efficiënter uw personeelsadministratie kunt voeren.